Brand Protection &
Supply Chain Security Consultancy

Privacy Policy

Naar Nederlandse versie...

Use of your data

NEAPTIDE handles personal information about you because you are using our services and / or you provide information to us.

Below is an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • Address details
 • Phone number
 • E-mail address

Specific and / or sensitive personal data we process

Our website and / or service does not have the purpose of collecting data regarding visitors under the age of 16 years. Unless with permission by parents or guardians. However, we cannot check if visitor are older than 16. We therefore advise parents to check their children's online activities, to prevent data about children being collected without parental consent. If you are of the opinion that we have collected personal data regarding a minor without this permission then contact us, we will then delete this information.

Why we need data

NEAPTIDE processes your personal information for the following purposes:

 • Handling your payment
 • To call you if it is necessary for provision of services
 • To inform you about changes to our services and products
 • To deliver goods and services to you

How long do we keep data?

NEAPTIDE will keep your personal information no longer than strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. Our retention period is up to one year.

Sharing data with others

NEAPTIDE provides data to third parties only when required as per an agreement we have with you or to comply with a legal obligation.

Website usage and visits

NEAPTIDE only uses technical, functional cookies and analytical cookies that do not violate your privacy. The cookies we use are necessary for the functionality of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remembers your preferences. You can opt out of cookies by setting your Internet browser to not save cookies. In addition, you can also remove all information previously saved from your browser.

View, edit, or delete data

You have the right to see, correct or delete your personal information. You can request a review, correction or removal using our contact form. To make sure a request is done by you, we will ask you to submit a copy of your ID. Please obscure your passport photo and citizenship number (BSN) to protect your privacy. NEAPTIDE will respond within four weeks.

Security

NEAPTIDE takes the protection of your data seriously and takes appropriate care to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized change. If you feel your information is not properly protected or there are signs of abuse, please contact us.

Privacybeleid

Go to English Version...

Persoonsgegevens die wij verwerken

NEAPTIDE verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

NEAPTIDE verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

NEAPTIDE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal een jaar.

Delen met anderen

NEAPTIDE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

NEAPTIDE gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via dit contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. NEAPTIDE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

NEAPTIDE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via dit contactformulier

Go to English Version...

Contact

George Wiessing

+31 (0)622 789 060

Your Name*

Your Email*

Your Phone

Your Message*